Privacy- & cookieverklaring

Cor Hellingman Advocaat | Attorney (C. Helingman Praktijk B.V.) (“Hellingman”)
Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door C. Hellingman Praktijk B.V. (Cor Hellingman Advocaat | Attorney; hierna ook “Hellingman”) Hellingman is gevestigd aan de Herengracht 450 te Amsterdam.

Privacy is van groot belang voor Hellingman. Door middel van deze privacy- en cookieverklaring wil Hellingman u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan Hellingman verstrekt, wanneer u van Hellingmans diensten gebruik maakt of onze websites bezoekt of op andere wijze met ons communiceert of in contact bent. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door Hellingman verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2020. Hellingman kan deze privacyverklaring wijzigen. Daarom adviseert Hellingman u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en voor welke doeleinden?

Hellingman verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze cliënten en/of functionarissen of (indirecte) aandeelhouders van cliënten voor zover verplicht op grond van wet- en regelgeving. Hierbij worden onder meer de volgende gegevens verzameld en bewaard: naam, geboortedatum en kopie paspoort. Deze persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen.
  • Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals cliënten en leveranciers. Dit betreft naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren en om onze relaties incidentele nieuwsbrieven, updates over wet- en regelgeving, overige mededelingen over kantoor en uitnodigingen voor onze evenementen te sturen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.
  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer iemand solliciteert op een van onze vacatures. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijderen wij alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan ons zijn verstrekt uiterlijk binnen 1 maand, tenzij wij met de kandidaat hebben afgesproken dat wij de kandidaat mogen benaderen voor nieuwe vacatures.
Aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?

Hellingman deelt persoonsgegevens met derden die door Hellingman worden ingeschakeld in het kader van Hellingmans dienstverlening, zoals andere advocatenkantoren, notarissen, fiscalisten. Daarnaast deelt Hellingman persoonsgegevens met andere relevante partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties. In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte te sturen. In dat geval draagt Hellingman er zorg voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

Hellingman deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting providers van de website en cloud serviceproviders. Met deze dienstverleners worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening.

Derden waarmee Hellingman persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Hellingman is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor Hellingman, zal Hellingman met deze een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van Hellingman toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van Hellingman zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen

Hellingman hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft Hellingman passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn.

  • U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.
  • U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.
  • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies

De website van Hellingman maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Hellingman maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt Hellingman gebruik van analytische cookies (Google Analytics)  die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. Hellingman maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies.

Contact

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hellingman dan kunt u contact opnemen met cor@corhellingman.nl.