Cor Hellingman

Advocaat


Direct, Discreet, Doortastend, Doeltreffend

Cor Hellingman heeft ruim 30 jaar ervaring als procesadvocaat en houdt zich met name bezig met media- en privacy-recht, sportrecht en entertainmentrecht. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Cor treedt op

waar reputatie — wat mensen van je zeggen als je de kamer uit bent — en privacy — wat mensen van je weten maar je niet openbaar gemaakt wil zien — in het geding zijn.

Bijvoorbeeld aantasting van reputaties door onrechtmatige perspublicaties of via social media, smaad, laster, schending van geheimhoudingsverplichtingen, non-concurrentiebedingen, databescherming of “het recht om te vergeten”. Door zijn ervaring kan Cor snel en adequaat optreden in spoedeisende zaken en crisismanagement assisteren en zo nodig leiden.

Voor ieder

die hoge waarde hecht aan reputatie of privacy.

Denk aan mensen of instellingen die beroepsmatig al met de media van doen (moeten) hebben en bij wie schending van reputatie of privacy altijd op de loer ligt. Maar het kan ook gaan om personen, bedrijven of instellingen (denk aan family offices) die op geen enkele wijze publieke belangstelling verwelkomen, omdat zij hoge waarde hechten aan hun privacy en hun recht om met rust gelaten te worden.

Sport & Recht

Cor adviseert organisaties in de sport, professionele sporters en coaches bij onderhandelingen over arbeidscontracten

Ook maakt hij deals met sponsors en endorsement overeenkomsten. Hij heeft daarnaast veel ervaring met atleten die betrokken zijn in anti-dopingzaken of andere tuchtzaken. Cor is gewend nauw samen te werken met de in-house specialisten van zijn cliënten zoals communicatie-adviseurs.